SERVEIS EDITORIALS

- Editting d'originals

- Traduccions de ficció i no ficció del català, l'italià, el portuguès i l'anglès.

- Informes de lectura 

- Assessorament literari