OCA DE LA LECTURA


L’oca de la lectura és un joc gegant (25 m2) dinàmic i divertit en què els nens i nenes son les pròpies fitxes del taulell de joc.
Dos animadors a la lectura conduiran el joc i amb l’ajut d’un gran dau faran avançar els jugadors pel taulell de joc.
Un joc de preguntes i proves relacionades amb la lectura que divertirà, engrescarà i motivarà els nens i nenes a entrar en l’apassionant món dels llibres.